Kovárna doby železné

Doba železná od 900 před Kristem

"Kouzlo a tajemství znalosti výroby železa. Jiskry a kouř, syčení a záře rozžhaveného kovu zpracovávaného údery jistých rukou kováře, umělce, tajemstvím opředeného muže. Pokud lidé věří, že nástroj má duši, kdo je pak člověk, který ho svýma rukama ve výhni jasnější než slunce stvoří? Kdo je ten obávaný, ale i potřebný čaroděj? Z dílen obyčejných kovářů lidé nosí potřebné nástroje, sekery, hřebíky a nože. Z rukou vyvolených králové přijímají slavné meče, které mají vlastní jména!"

Výroba a zpracování železa doznalo velkého rozsahu hlavně v mladší době železné a na našem území je spojena s umem Keltů. Škála tehdy vyráběných nástrojů se pak prakticky až do novověku nezměnila.

Kovárna je tvořena vyvýšenou výhní a kamennými kovadlinami. Žáru ve výhni se dociluje pomocí dvojice měchů a kvalitního dřevěného uhlí s tvrdého dřeva (dub, buk).

Budoucí kostru zastřešení bude tvořit šestice kůlů podle nálezu kovárny ze Závisti u Prahy.