Kuchyně - kůlový dům doby halštatské

Základ domu tvoří devět kůlů, které dělí prostor na menší a větší část. V menší části je postavena chlebová pec a ve větší je ohniště pro vaření v keramických nádobách i kotlích. Střecha je sedlová, pokrytá drny. Dům byl postavem podle nálezů z Křimic (okr. Plzeň) a je řazen do mohylové kultury starší doby železné.

Obrázek: