Ohrada ovcí a koz

 

hluboko v území keltských kmenů 3. století před Kristem

"Šest párů očí v křoví zasvítilo bezměsíčnou nocí. Stíny pomalu přelezly ohradu z proutí a kůlů. Stádo ovcí rázem zneklidnělo. Mladá jehňata se přitiskla ke svým matkám. Stříbrná paní noční oblohy osvítila těla zlodějů, mladých mužů, skoro ještě chlapců oblečených pouze v dlouhých kalhotách. Každý měl za opaskem obušek a tváře natřené popelem. Dva mladí pasáčci nespali, a tak krvavé šrámy jim budou důkazem. Ze stáda jim zmizelo šest jehňat. Úspěšní mladíci si za ty jehňata vyslouží své první uznání mezi keltskými muži."

Ohrazený prostor s přístřeškem, slouží k výběhu ovcí a koz hlavně během akcí. Ohrazení tvoří jednoduchý proplítaný plot, který je ale spíše psychickou bariérou než faktickou, obzvláště pro kozy. V pravěkých osadách můžeme takovéto prostory předpokládat spíše ke schromažďování zvířat například "na noc" nebo při střiži ovcí. Zvířata se v pravěku i středověku pásla volně v okolí vesnic.