Tábořiště lovců a sběračů

Paleolit, Mezolit

"Nad zamrzlými pláněmi sledují lovci v kožešinových kabátech táhnoucí stáda sobů. Kousek výš na úpatí kopců stojí několik jednoduchých obydlí z kůží a nasbíraného dřeva. K obloze v soumraku zapadajícího slunce stoupá kouř z ohňů. Brzy skončí zima a přijde jarní tání, zvířata jdou na sever! Zítra vyrazí v jejich stopách i lovci a na několik měsíců opustí své zimoviště. Malé chýše osiří tichem pustiny."

Tábořiště lovců a sběračů je úmyslně umístěno stranou od osady Křivolík, neboť i pravěký svět lovců byl odlišný od světa pozdějších zemědělců. Pravěk můžeme rozdělit na dvě zásadní období – dobu lovců a dobu zemědělců. Lovci jsou v krajině mnohem pohyblivější, na rozdíl od zemědělců, kteří se v krajině usazují trvaleji s vazbou na půdu.

Hlavní část tábořiště lovců tvoří obydlí připomínající svým tvarem tee-pee či sibiřský čum. Tento tvar můžeme skoro jistě považovat za jeden z nejstarších, jaký člověk stavěl.  Kruhové stavby mají výhodu, že jsou všude stejně zásobené teplem od ohniště umístěného ve středu stavby. Někdy je ohniště zahloubené, stejně jako v našem případě. V současné době je obydlí v přestavbě. Po svém dokončení bude sloužit k obytným experimentům. Rekonstrukce tábořiště lovců je jediná svého druhu v Čechách a již teď slouží jako filmová kulisa pro odborné i populárně naučné dokumenty a televizní pořady.

Obrázek: