Zemědělské pole

V období Eneolitu (pozdní doba kamenná) přichází velký zemědělský vynález – oradlo. Oradlo tahal již pár dobytka, těžkou prácí za člověka tak přebírá zvíře. S užitím oradla je možné obdělat daleko větší plochy než ručními motykami. Pole nabírají čtvercový tvar, tak aby bylo možné orat křížem krážem.

 Ukázkové pole plodin pěstovaných pravěkými zemědělci. Plodiny na tomto poli se střídají, každý rok je tak možné vidět jiné plodiny. Mezi plodiny, které se tu objevují, patří obilniny (pšenice, ječmen, oves), luštěniny (hrách, čočka, bob), zelenina (zelí, ředkev, mrkev aj.) a také i textilní plodiny (len, konopí, kopřiva). V letošním roce větší část pole tvoří merlík, plodina, která v nepříznivých letech sloužila za náhražku obilí. Menší část pak vyplňuje zelenina a zahrádka bylin.

Obrázek: