O Osadě Křivolík

„Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy,vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme“.

"Muzeum pod širým nebem"

Máte nápad, a nedá vám, abyste nenašli několik dalších mladých lidí, kteří se nebojí zajistit si kus lesa v krásném údolí a začít něco bláznivého. Po nějaké době vzniklo místo, kam se málokdo nevrátí podruhé a potřetí. Dlouhé zimy, množství sněhu, těžké deště, ale i slunečné dny uprostřed pravěku. To všechno je Křivolík. Nemáme vůbec touhu vybudovat nějaký obrovský archeoskanzen plný domů. My se snažíme umožnit lidem se sejít, zažít, poznat a pochopit, že v životech našich předků je ukryto spoustu tajemství a myšlenek, co si můžeme vzít s sebou. Samozřejmě, že to má spoustu společného s tím být v přírodě, seznámit se s novými lidmi, ale i být mezi přáteli. Křivolík je místo, kde se propojuje nadšení z experimentování, výuky řemeslům i zážitků pro děti i dospělé, kteří na chvíli opustí civilizaci, aby se do ní, s něčím novým pro sebe, bezpečně vrátili. 

Projekt je stále vytvářen neziskově, dobrovolnou práci neplatíme, programy tvoříme, protože nás to baví. Na druhou stranu, to co za to nabízíme si patrně jen tak nekoupíte! Dobrovolníkům umožnujeme vyzkoušet si někdy celá staletí nepoužívaná řemesla, spolupracovat s odborníky, být součástí týmu. Dostanete kůži na vyrobení bot, nástroj na vydlabání misky, nebo lžíce. Díky velkému množství spolupracujících učitelů, řemeslníků a příznivců, vás můžeme seznámit s lidmi, které stojí o vaše nadšení a schopnosti. 

Samozřejmě osada je přístupná návštěvníkům celoročně, je možné zde posedět, pokud se Křivolík stane cílem vaší cesty. Určitě se však vyplatí spojit návštěvu osady s některou z plánovaných akcí.

Letošní jarní datum otevření osady je stanoveno na 18. května 2013 při příležitosti Vítání jara, aneb brány otevřené. Největší festival se uskuteční 14.-15. září Festival Živého Pravěku.

A jak to vlastně vypadá?

Pravěká osada je budována od roku 2007, kdy zde proběhly první experimenty s pravěkým zemědělstvím, zpracováváním dřeva a kůží. Z malé březové ohrady, se stala prosluněná mýtina s políčky, výběhem pro kozi a ovce, keramickou pecí a halštatskou kuchyní. Naposledy v roce 2012 byly postaveny kostry domu hrnčíře, laténské zemnice a společenského domu. Často s námi pobývají v osadě i domácí zvířata ovce a kozy. 

 

Co to je EAC?

Proč experimentálně archeologické centrum? Odpověď je jednoduchá. Již při samotné stavbě chceme ověřovat technologie, o kterých archeologie tvrdí, že je naši předkové používali. Budování konstrukcí domů probíhá dobovými postupy a nasazením ruční práce. Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady, tedy druhově pestřejšího prostředí s převahou listnatých stromů. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil, na její proměně se podílelo více faktorů, ale jedním z určujících byl právě člověk. Experimentální činnost však neustane ani po jejím dokončení. Hlavní náplň osady je pomoci s výukou dějepisu v rámci školních exkurzí. Prezentace života našich předků veřejnosti. Organizování zážitkových programů pro děti a mládež v duchu „živé historie“. Pořádání tematických seminářů zaměřených na obnovu a rozvoj řemesel. Ověřování postupů a technologií našich předků v rámci experimentální archeologie.

Je to i pro mne?

Za Křivolíkem nestojí pouze lidé z Bacrie, ale spousta našich přátel, které jsme za dobu fungování poznali. Někteří přijeli na jeden víkend a už zůstali jako členové, jiný se vrací každý letní tábor, nebo na určité akce. Často nápady přichází právě od lidí, kteří vidí Křivolík poprvé. Na největších akcích můžeme potkat desítky návštěvníků, kteří ocení, ale i kriticky zhodnotí, nebo nabídnout pomoc, kde je zrovna potřeba. Zapojit se můžete i vy, stačí přijít. 

 

Jak můžete případně konkrétně pomoci i na dálku?

Neustále sháníme staré nástroje, součásti výbavy řemeslnických dílen, hospodářských stavení (hoblíky, kladívka, kleště, kola, řemení, truhly, koše, ošatky). Často jinak nesehnatelné kovové příslušenství, dnes tak často vyhazované do šrotu.

Textil po prababičkách (lněné, kopřivové plátýnka, vlněná sukna).

Nářadí (lopaty, rýče, sekery...)

Odpad z výroby, jako hobliny, bronzové plechy, dráty. Přebytečnou zeminu a kamení v podobě štěrku i větších kusů ze staveb.

Pokud si myslíte, že před vámi na staré půdě venkovské dílny, nebo stavení už neleží nic zajímavého, je přesně čas nám napsat info@bacrie.cz +420 775 228 948 

Lépe je darovat, ale domluvit se na ceně je možné!

 

Sponzoři, foundraising

Chtěli byste nás podpořit finančně? Víte, že si můžete sponzoring odečíst z daní? Víte, že budeme hodně rádi?

Nepotřebujeme pouze přímou finanční pomoc, ale i darování služby, jako je zajištění tisku, propagace, výstavních prostor, nákladního auta nebo řemeslníka vaší firmy nám pomůže.

Za vaše sponzorství vám můžeme nabídnout až nečekaně mnoho. Programy a aktivity máme po celém Pardubickém kraji, na specializovaných akcích i s množstvím veřejnosti. Spolupracujeme s vysokými i středními školami, krajským úřadem, muzei. Vaše logo bude umístěno na viditelných místech našich webů, bannerů, vstupních místech, plakátech a pozvánkách na akce. Váš sponzoring bude každoročně uváděn ve výročních zprávách sdružení. Rádi vás pozveme na naše akce.

Podporují nás