Jak a proč děláme živou výuku pravěku

Jak exkurze probíhá?

Na začátku jsou děti rozděleny do menších skupin - kmenů. Každý kmen dostane průvodní list, který je provází celým programem. Děti si vyberou svého náčelníka, název kmene a poté proběhne velké představení jednotlivých družin. Průvodní list pomáhá skupině zjistit, která řemesla už mají za sebou a kam se ještě můžou těšit.

První částí exkurze je prohlídka areálu, podle výběru programu je pak zaměřena buďto na celé pravěké dějiny nebo jen třeba na vybraný úsek (lovci doby kamenné, Keltové, stavitelé rondelů). Všichni společně se projdeme pravěkým světem, děti se dozvědí, jak naši předkové bydleli, co jedli a jaká řemesla museli umět. Na pohřebišti se zastavíme nad otázkou v co věřili lidé v pravěku a dokonce jak lidé pochovávali mrtvé. (40 min.)

Po první části exkurze následuje druhá část - řemeslné dílny. Dílny si již absolvují děti samostatně v rámci svých kmenů. Postupně se tak protočí na všech stanovištích a vyzkouší si aktivity zde připravené. Tato část bývá nejoblíbenější a v rámci exkurze zabírá i nejvíce času. Vše, co si děti v dílnách vyrobí, si mohou odnést domů. (100 min.)

 

Proč živá výuka?

Spolupracovat se školami a dalšími edukačními zařízeními jsme se rozhodli nedlouho potom, co před pěti lety naše sdružení Bacrie o.s. vzniklo. Jakožto mladí lidé odrostlí většinou skautingu a s bohatými zkušenostmi s vedením dětí, jsem chtěli svoje znalosti a možnosti využít k tvorbě dalších edukativních programů. Po cestě, jak rádi říkáme, "na západ" do různých archeoskanzenů a muzejí v Rakousku, Dánsku a Německu jsme dostali množství inspirace, jak také může vypadat výuka dějepisu, kde se nápady stávají skutečností. Snažíme se stále jít dál, získávat nové prostředky a granty na projekty s dětmi i mladými lidmi. Všichni členové sdružení i lidé zapojení do těchto programů do dělají bezplatně, a přesto cena programů nemůže pokrýt náklady, takže je nutné získávat další prostředky. V letošním roce podporujeme projekt HomoActiv podpořený nadací O2, z vlastních projektů potom realizujeme Festival Živého pravěku,letní tábory nebo třeba zážitkové víkendovky po celý rok. Podílíme se také na akcích jiných sdružení a místních institucí v České Třebové a Pardubickém kraji.

Jan Zeman

učení zážitkem