Programy pro školy

Celá vaše exkurze se skládá ze dvou částí. Základ tvoří prohlídka pravěké osady a dále vámi zvolený program. Ve volených programech jsou zapojeny jednotlivé dílny podle svého zaměření. Rozšíření o další dílny nebo jejich výměnu je možné si domluvit, minimálně však dva týdny před vaší exkurzí. Z organizačních důvodů bohužel nejsme schopni zajistit, aby byli dílny zcela volně kombinovány. Při objednání exkurze si proto můžete zamluvit až tři dílny, o které byste měli největší zájem. Podle počtů dětí jsou zpravidla přidány další dvě dílny. Obvykle je pro děti připraveno pět stanovišť, na kterých se postupně prostřídají.

 

PROGRAMOVÉ BLOKY

Program1 Cesta do pravěku

Program zaměřený na ukázku postupného vývoje nástrojů a technologií, držící se chronologického schématu i zaběhnutích označení pravěkých období (doba kamenná, bronzová a železná). Důraz je kladen na získání základní představy o životě našich předků v různých obdobích pravěku. Jaký byl způsob obživy, jaké nástroje a technologie byly používány i jak byla zakončena jejich životní pouť. 

Doporučené dílny: dle vlastního výběru, případně budou vybrány lektory

 

 

Program2 V čase Keltů

Tento program seznámí děti s obdobím, kdy na našem území sídlili Keltové (mladší doba železná 450-25 př. n. l.) Děti se dozvědí, jak Keltové žili, jaké nástroje používali, co pěstovali na svých polích, jakým řemeslům se věnovali a v neposlední řadě i jak pohřbívali své mrtvé. Děti si budou moci vyzkoušet jaké to je být keltským zemědělcem, řemeslníkem, válečníkem, či druidem.

Doporučené dílny: kovářská dílna, pravěká kuchyně, válečníci a boj, textilní dílna, keramická dílna, řezbářství, druidovy hádanky, znalost přírody

 

Program3 Mezi lovci a sběrači 

 - ve školním roce 2018/2019 není tento program nabízen 

Vstupte do časů, kdy se člověk živil pouze lovem a sběrem. Program zaměřený na nejstarší období dějin člověka - paleolit a mezolit. Děti se seznámí, jak lovci žili, jaké nástroje vyráběli, jaké technologie používali, co sbírali za plodiny i jaké první zvíře domestikovali. Mezi lovci se děti dozvědí, jak nejlépe nejen na mamuta, co se stalo, když dozněla doba ledová i jak vypadalo takové tábořiště, ve kterém v této době naši předci sídlili.

Doporučené dílny: práce s kůží, lov, pravěká kuchyně, šamanovy hádanky, znalost přírody

Řemeslné dílny Seznam dílen

Textilní dílna, pravěká kuchyně, kovářská dílna, lov, řezbářství, práce s kůží, keramická dílna, zemědělství, válečníci a boj, práce s kůží, znalost přírody, druidovy/ šamanovy hádanky;

PODROBNÝ POPIS ŘEMESEL